Jak odróżnić ścianę działową od nośnej?

W budownictwie zdarzają się sytuacje, że z powodów aranżacyjnych lub funkcjonalnych zachodzi konieczność zmiany przeznaczenia niektórych pomieszczeń w domu lub mieszkaniu. Bardzo często, aby osiągnąć ten cel należy wyburzyć istniejące ściany lub wybudować nowe. Dzięki temu istnieje możliwość powiększenia danego pokoju lub całkowitej zmiany rozmieszczenia pomieszczeń.

biuroZanim jednak decyzja o wyburzeniu zostanie podjęta obowiązkowo trzeba sprawdzić, które ściany w budynku pełnią funkcję nośną, a które są jedynie ścianami działowymi. Jak tego dokonać i dlaczego ma to tak duże znaczenie? Zapraszamy do lektury naszego artykułu. 

Jaką funkcję pełni ściana nośna?

Aby w pełni zrozumieć dlaczego odróżnienie ścian nośnych od działowych jest tak ważne, warto na początku przeanalizować ich funkcję. Jak sama nazwa wskazuje ściana nośna to element konstrukcyjny budynku, którego rola polega na przenoszeniu obciążenia z dachu, stropu, ścian wyższych kondygnacji czy też balkonów na fundament i inne elementy budynku. Z tego właśnie względu tak ważne jest rozpoznanie ścian nośnych przed podjęciem decyzji o ich wyburzeniu. 

Co to jest ściana działowa?

Ściany działowe z kolei są to ściany wewnętrzne budynku, których funkcja polega przede wszystkim na rozdzieleniu poszczególnych pomieszczeń domu lub mieszkania. Ściany działowe nie są zatem elementem konstrukcyjnym i nie posiadają właściwości nośnych. Oprócz rozdzielania pomieszczeń pełnią one także rolę dźwiękoszczelną i muszą wykazywać dostateczną odporność ogniową

Jak rozpoznać czy ściana ma właściwości nośne?

Aby odróżnić ścianę działową od nośnej można posłużyć się jedną z trzech metod. Pierwszą z nich jest określenie funkcji ściany na podstawie jej grubości. Należy wówczas dokonać pomiaru najlepiej w ścianie, w której znajdują się drzwi mierząc jej grubości w miejscu osadzenia ościeżnicy drzwiowej. Jeśli w ścianie nie ma otworu, można wywiercić dziurę na wylot i zmierzyć głębokość, na którą wchodzi wiertło. Ściany działowe są cieńsze od nośnych. Składają się najczęściej  z elementów o grubości 6–12 cm i tynku, co łącznie daje grubość około 10–16 cm. Grubość ściany nośnej zwykle przekracza natomiast 20 cm. Kolejnym sposobem odróżnienia ściany nośnej od działowej jest skucie niewielkiego fragmentu tynku na łączeniu ściany oraz stropu. Jeśli  po skuciu tynku odsłoni się zaprawa, można przypuszczać, że mamy do czynienia ze ścianą działową. Trzecia metoda polega na wykonaniu szkicu układu ścian na wszystkich kondygnacjach. Na ścianie nośnej bowiem opierają się ściany wyższej kondygnacji lub strop. Mając taką wiedzę można przypuszczać, iż ściany na niższych poziomach, na których nie opierają się ściany powyższych poziomów są prawdopodobnie ścianami działowymi.